28 Σεπτεμβρίου 2011

Ο νέος νόμος για τους Συνεταιρισμούς

Διαβάστε ή τυπώστε τον νέο νόμο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς (Ν. 4015/2011).

Νόμος 4015-2011 για αγροτικούς συνεταιρισμούς

Δεν υπάρχουν σχόλια: