3 Ιουνίου 2009

Μην είδατε την ....μελέτη ;

Αναζητούμε ακόμη την περίφημη μελέτη για την αγροτική οικονομία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που θα έδινε πριν από μήνες - υποτίθεται - το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (!).
Μια μελέτη που εάν έχει συνταχθεί, λογικά θα έχει πληρωθεί.....
Μια μελέτη που θα υποδείκνυε λύσεις για το μέλλον της γεωργίας στην Περιφέρεια μας αλλά και στους Νομούς της...
Μια μελέτη που θα λάμβανε υπόψη όλα τα νέα αλλά και τα μελλοντικά διεθνή και κυρίως ευρωπαϊκά δεδομένα....
Μια μελέτη που πιθανόν να δρούσε καταλυτικά στην διαμόρφωση απόψεων και τελικά στην εφαρμογή πολιτικών, για την μετά το 2013 εποχή, για την μετά την νέα ΚΑΠ εποχή....

Δεν υπάρχουν σχόλια: