16 Απριλίου 2011

Αντικειμενικές τιμές γεωργικού εισοδήματος του 2011 (χρήση 2010)

Από τις 8 Απριλίου σας ενημερώσαμε για τις ημερομηνίες που δικαιούνται οι αγρότες να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις.
Διαβάστε ή τυπώστε τον πίνακα του γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010).

Αντικ. τιμές 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: